Vi på Estetika Tannklinikk bryr oss om din munnhelse!

Derfor tar vi ansvar på å oppfordre alle våre pasienter til å ta årligsjekk av sine tannhelse.

Pasienter som har periodontitt (tannkjøttsykdom) vil ha behov for å gå oftere til tannlegen. Dette da det er svært viktig med profesjonell rens for å fjerne plakk og tannstein for å bevare tennene lengst mulig, tannlegen må følge opp dette.

Har du fri kort, betaler du ikke heller egenandelen for behandlingen. Helfo refusjon kan benyttes i denne behandlingen under vurdering av tannlegen.

. Hvor ofte man bør gå til tannlegen

 og hvilke faktorer som må følges flere ganger om året.

  • Hvor ofte man bør gå til tannlegen avhenger fra person til person.
  •  Normalt anbefales det et intervall på opptil 2 år for pasienter som har friske tenner,  frisk munnhule, normalt tannfrembrudd og ellers er frisk.
  • Hvis man venter for lenge mellom kontroller kan sykdom utvikle seg langt før det oppdages og føre til behov for omfattende og kostbar behandling.

Ifølge Holmelid vil følgende faktorer bidra til å minske intervallene:

  • Mengden og typen tidligere behandling.
  • Det kan eksempelvis komme «hull» under eldre fyllinger som vil være vanskelig å oppdage med mindre man tar et røntgenbilde. Dette betyr ikke at man bør gå oftere hvis man har noen få fyllinger, men er fyllingene i stort antall og gjerne av veldig stor utbredelse i hver tann kan økt frekvens vurderes.
  • Enkelte kan ha små begynnende hull som har behov for oppfølging.
  • Har pasienter proteser kan disse retinere plakk (bakteriebelegg), og en rens av gjenstående tenner med er følgelig viktig for å bevare disse. Disse pasientene bør altså ikke gå over ett år.
  • Pasienter som har periodontitt (tannkjøttsykdom) vil ha behov for å gå oftere til tannlegen. Dette da det er svært viktig med profesjonell rens for å fjerne plaque og tannstein for å bevare tennene lengst mulig. Disse pasientene må samtidig være ekstra påpasselig med renholdet de foretar hjemme, og tannlegen må følge opp dette. Har du fri kort da betaler du ikke heller egenandelen for behandlingen. Helfo refusjon kan benyttes med det fleste typen av denne behandlingen
  • Andre nåværende eller tidligere sykdommer. Eksempelvis kan tidligere gjennomgått strålebehandling føre til nedsatt saliva/spytt-sekresjon som bidrar til økt kariesrisiko. Enkelte medisiner, eksempel visse anti-depresiva, har samme bivirking i ulik grad. Følgelig bør det her være tettere oppfølging.

Karies kan utvikles raskt

- Alle bør gå regelmessig til kontroll av tenner og munnhule, så ofte som tannhelsepersonell anbefaler for den enkelte. Hvis man venter for lenge mellom kontroller kan sykdom utvikle seg langt før det oppdages og føre til behov for omfattende og kostbar behandling. Kariesangrep eller tannkjøttsbetennelse kan ubehandlet føre til smerter og infeksjon. For de fleste tar det flere år før et kariesangrep utvikler seg gjennom emaljen, men for noen kan karies utvikles raskere,

Ifølge Holmelid graderer tannlegen kariesangrepene oftest fra 1-5. Hvor grad 1 og 2 er små hull som ikke trenger boring, disse har dog behov for oppfølging og ofte litt ekstra pensling med fluor som kan bidra til å «arrestere» kariesangrepet. På den måten kan man unngå å måtte bore i en tann og følgelig bedre prognosen til denne tannen.

- Hvis kariesangrepet er å anse som grad 3 eller høyere vil man måtte bore i tannen, men jo tidligere dette oppdages - jo bedre, dette da man vil ha behov for å fjerne mer av tannen ved større kariesangrep. Hver gang noe av tannen må bores bort svekker man denne og man øker eksempelvis sjansen for frakturer (at tannen brekker).

Konsekvensene kan bli store av å vente med tannlegebesøk

Man får ofte ikke tannverk før hullet er riktig stort, det er følgelig viktig å gå til tannlegen slik at et hull kan oppdages så tidlig som mulig.

- På generelt grunnlag kan man si at jo lenger et problem blir stående, jo større blir konsekvensene da ting får utvikle seg og behandlingen følgelig blir mer omfattende.

Hvis det er noen man lurer på med tenner og tannhelse kan man ta kontakt med tannlege, anbefaler Wigen og Wang.

- Ved skader, smerter og hevelser i munnen bør tannlege kontaktes for undersøkelse og eventuell behandling, mener de.

Relaterte Behandler

Bestill nå og få time samme dag

paperclip