Det er en rekke kriterier og vilkår som må være oppfylt for at du skal ha krav på refusjon fra Helfo til tannbehandling. Totalt er det 15 tilstander eller diagnoser som er godkjent for stønad, og som kan føre til at du får dekket en del eller hele kostnaden ved behandlingen.

Våre tannklinikker har inngått en avtale om direkte oppgjør med Helfo, noe som betyr at vi håndterer alt arbeidet med å sende søknad om refusjon og ivareta kravet på vegne av deg. Som pasient trenger du kun å betale egenandelen, og du kan være sikker på at du får dekket det du har krav på.

NB!! Før behandling hos tannlegen er det viktig å ha med seg legeerklæring eller dokumentasjon på tidligere tannbehandling. Dette er nødvendig for å sende inn et godkjent refusjonskrav til HELFO. Tannlegen vil informere om hvilken dokumentasjon som kreves for refusjon.

Tilstander som kan gi rett til stønad

Stønadspunkt 1 Sjelden medisinsk tilstand

Stønadspunkt 2 Leppe-kjeve-ganespalte

Stønadspunkt 3 Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig

Stønadspunkt 4 Infeksjonsforebyggende tannbehandling

Stønadspunkt 5 Sykdommer og anomalier i munn og kjeve

Stønadspunkt 6 Periodontitt

Stønadspunkt 7 Tannutviklingsforstyrrelser

Stønadspunkt 8 Bittanomalier

Stønadspunkt 9 Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon

Stønadspunkt 10 Hyposalivasjon

Stønadspunkt 11 Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer

Stønadspunkt 12 Tannskader ved godkjent yrkesskade

Stønadspunkt 13 Tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade

Stønadspunkt 14 Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne

Stønadspunkt 15 Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

Direkteoppgjør med helfo

Våre klinikker har avtale om direkteoppgjør med HELFO for tanntilstander som har rett på støtte. Dette betyr at du som pasient kun behøver å betale din egenandel når du mottar behandling hos oss. Vi håndterer søknadsprosessen og papirarbeidet for deg, slik at du slipper å tenke på dette.

For deg som ønsker det, tilbyr vi også hjelp til å søke støtte fra NAV eller muligheter for delbetaling av behandlingen

Bestill nå og få time samme dag