Denne personvernerklæringen gir deg en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler hos Estetika Tannklinikk, samt hva de brukes til. Du vil også få vite om eventuelle tredjeparter som er involvert, dine rettigheter, og hvordan vi sikrer informasjonen vi har om deg. Vi vil behandle opplysninger som navn, adresse, personnummer, mobilnummer og e-postadresse. Dersom du ikke gir oss disse opplysningene, vil vi ikke kunne foreta behandlingen. Noen opplysninger vil også bli delt med tredjeparter når det er nødvendig for å levere tjenester og produkter til våre pasienter, for eksempel ved sending av fakturaer og håndtering av henvendelser. Har du spørsmål om vår behandling av personopplysningene, vennligst ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du helt nederst i personvernerklæringen.

- Helseskjema

- Identitetsopplysninger

- Økonomiopplysninger

- Data om kundeaktivitet

- Leverandører

 • I helseskjemaet og under behandling hos Estetika Tannklinikk samles det inn informasjon som trengs for å sette riktig diagnose og behandling. Informasjonen vil bli lagret i din personlige journal og oppbevart i minimum 10 år, eller til kundeforholdet mellom deg og Estetika Tannklinikk er avsluttet. Kun ansatte ved Estetika Tannklinikk har tilgang til journalen, men den kan fremvises til konsulterende behandlere eller spesialister. En anonymisert versjon av journalen din kan også bli brukt til intern opplæring.
 • For å starte en behandling må du gi samtykke, som blir registrert i journalen. Du har rett til å trekke tilbake samtykket før behandlingen starter, samt rett til innsyn, retting, sletting og overføring av journalen til en annen behandler. Du kan også begrense behandlingen av personopplysningene eller kreve at de ikke brukes til visse formål. Men sletting av opplysningene er ikke mulig når de er nødvendige for å oppfylle en rettslig forpliktelse, allmennhetens interesser knyttet til folkehelse eller arkivformål.
 • Det er særregler for oppbevaring og sletting av helseopplysninger, i henhold til pasientjournalloven, helsepersonelloven og journalforskriften.
 • Hvem er behandlingsansvarlig?

Estetika Tannklinikk er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger om deres pasienter, tidligere pasienter, mulige pasienter og brukere av deres nettsider. De er forpliktet til å informere om hvordan og hvorfor de bruker personopplysningene, og hva de gjør for å beskytte dem. Deres personvernerklæring gir informasjon om hvordan de sikrer at personopplysningene er trygge. Behandlingen av personopplysninger skjer for å oppfylle avtaleforholdet med deg. Rettslig grunnlag for behandlingen er personopplysningsloven § 1, samt EUs personvernforordning (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Dersom behandlingen ikke er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg, vil grunnlaget være GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b og deres legitime interesse i å følge opp avtalen med deg.

 • Identitetsinformasjon: Inkluderer navn, adresse, telefonnummer, e-post, kundenummer, og nasjonalt identitetsnummer.
 • Økonomisk informasjon: Inkluderer detaljer om betalinger (inkludert avtalegiro), samt kredittvurdering, som vi henter fra opplysningsforetak. Du vil alltid motta et bekreftelsesbrev fra kredittopplysningsforetaket med en kopi av informasjonen de har delt med oss.
 • Kundeaktivitetsdata: Data om kundens handlinger, for eksempel informasjon fra kundekontakt, e-post, chat, timebestilling gjennom online booking, og telefon.

Vi deler kun dine personopplysninger med tredjeparter når det er nødvendig for å drive virksomheten vår eller når vi er juridisk eller lovmessig forpliktet til det. Vi begrenser alltid informasjonen vi deler med tredjeparter til kun de nødvendige opplysningene for å oppfylle et forretningsbehov eller juridisk krav. Personopplysningene dine vil ikke være tilgjengelige for andre, med mindre du har gitt samtykke, for eksempel i forbindelse med fordeler/tilbud eller bonusprogrammer, eller når vi er pålagt av loven å vise informasjonen.

 • leverandører: Vi samarbeider med leverandører som tilbyr tjenester til vår virksomhet, hvor behandling av personopplysninger er påkrevd for å kunne levere disse tjenestene. Leverandørene som behandler personopplysninger på våre vegne er definert som databehandlere. Vi velger kun databehandlere som har kapasitet til å oppfylle gjeldende personvernlovgivning og våre tekniske og organisatoriske krav. Vi har inngått databehandleravtaler med dem for å inkludere instrukser og regler. Vi har to kategorier av leverandører: IT-programleverandører og fakturerings- og gjeldsinndrivelse-leverandører. IT-leverandørene utfører service og vedlikehold på programvare og kan også være databehandlere ved å lagre data. Fakturering og gjeldsinndrivelse-leverandørene utfører tjenester på våre vegne og er også våre databehandlere.

 • Fakturering og betaling For å sikre riktig faktura og mottaker, vil informasjon som navn, adresse, personnummer, e-postadresse, eFaktura-referanse, og kontonummer brukes i faktureringen. Disse opplysningene kan også bli brukt ved eventuelle avvik eller innsigelser på fakturagrunnlaget.
 • Pasientbehandling For å tilby personlig, effektiv og god pasientservice, vil vi dokumentere dine henvendelser. Vi har prosedyrer som sikrer at vi kun dokumenterer det som er nødvendig og relevant for sakens karakter. Eksempler på opplysninger vi bruker er navn, adresse og pasientnummer.
 • Avslutning av pasientforhold Når pasientforholdet avsluttes, vil relevante opplysninger som navn, adresse, og pasientnummer bli behandlet. Dette er for å sikre at riktig pasientforhold avsluttes, og for å fakturere eventuelle utestående beløp i avslutningsoppgjøret.
 • Oversikt over behandlede personopplysninger Over har vi beskrevet opplysningene vi behandler for ulike formål og på ulike grunnlag. Her gir vi en oversikt over informasjonen vi kan behandle om deg:
  • Fornavn
  • Etternavn
  • Personnummer,
  • Telefonnummer,
  • E-postadresse,

Dette er en forklaring om hvordan personopplysninger blir håndtert når en person registrerer seg som pasient hos Estetika Tannklinikk AS, oppgir de personopplysninger.

 • Hvis virksomheten trenger mer informasjon, kan de hente ut ytterligere opplysninger fra offentlige registre og tredjepartsleverandører innen EU og EØS.
 • Personopplysninger kan deles med troverdige leverandører for å støtte ulike prosesser, men kun nødvendig informasjon vil bli delt. Leverandørene er forpliktet til å holde informasjonen hemmelig og å følge virksomhetens instruksjoner for behandling og sletting.
 • Fakturering vil kreve bruk av navn, adresse og betalingsinformasjon, og inkassobyrået Svea vil få innsyn i denne informasjonen for å utføre inkassotjenester.
 • Virksomheten har rutiner for å sikre at behandlingen av personopplysninger alltid er i samsvar med lovlige behandlingsgrunnlag, og de har avtaler med samarbeidspartnere og leverandører for å sikre at personopplysningene blir håndtert på en sikker og forsvarlig måte.
 • Personopplysninger vil bli slettet hos tredjeparter når det ikke lenger er et grunnlag for oppbevaring, og tekniske og organisatoriske tiltak er satt i verk for å beskytte personopplysningene.
 • Når pasientforholdet er avsluttet, vil personopplysninger bli slettet hos tredjeparter som ikke er forpliktet til å oppbevare dem i henhold til lovgivningen.
 • Personopplysninger som henvendelser og dialog med virksomheten vil bli oppbevart i samsvar med alminnelig foreldelsesfrist og i henhold til bokføringsloven, skal visse opplysninger lagres i 5 år etter at pasientforholdet er avsluttet.

 • RETTIGHETER

Du har en rekke rettigheter overfor oss som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

 • Du har blant annet:
  • Rett til innsyn i bruken av dine personopplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 15),
  • Rett til å få overlevert/gjort dine personopplysninger overførbare (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 20)
  • Rett til å fremme en innsigelse (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 21)
  • Rett til å be om korreksjon av opplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 16)
  • Rett til å få dine personopplysninger slettet eller at behandlingen begrenses (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 17 og 18)
 • KLAGE
  • Du har rett til å klage til Datatilsynet om vår behandling av dine personopplysninger. Vi anbefaler likevel at du alltid kontakter oss først.
 • KRAV TIL LEGITIMERING Hvis du ber om innsyn i dine personopplysninger, må vi være sikre på at det faktisk er deg som spør. Derfor må du legitimere deg for å få innsyn i dine personopplysninger. Din innsynsbegjæring vil bli besvart innen 30 dager etter at vi mottar forespørselen.

Bestill nå og få time samme dag